De wieken van molen Kijkduin staan in de rouwstand in verband met het overlijden en de begrafenis van Harry Mol, die op 13 december 2021 is overleden.
Harry Mol -in het verleden schoonvader van één van de molenaars- woonde in Schoorl en molen Kijkduin heeft regelmatig kunnen profiteren van de grote kennis van materiaal en techniek van Harry. De molenaars betuigen hun deelneming aan de familie. Harry Mol is 93 jaar geworden.

 

De wieken van molen Kijkduin staan in de rouwstand als eerbetoon aan Bas Kruk, die op 13 augustus 2021 is overleden.
Bas Kruk werd 92 jaar geleden geboren op molen De Viaan en was vanaf 1 april 1953 als molenaar in dienst bij de polder Bergermeer. Hij volgde toen zijn vader op die sinds 1927 molenaar was op De Viaan. Van jongs af aan hielp hij mee met het kruien (het op de wind zetten) van de molen. Zijn hele leven woonde hij in de molenaarswoning naast De Viaan. Tot op het laatst was hij betrokken bij de molen en hield hij altijd een oogje in het zeil. Wij verliezen in hem een ervaren molenaar in hart en nieren.Bij de rouwstand wordt de meest lage wiek rechts van het midden vastgemaakt.
Dan weet iedereen dat er iets ergs is gebeurd.

 

 

Medewerkers, zowel molenaars en als molenaars in opleiding, kunnen inloggen op de website.

 

 

Bezoekers weer welkom

Vanaf zaterdag 5 juni 2021 is molen Kijkduin weer open voor bezoekers


Bij bezoek van de molen gelden de volgende regels:

• één volwassen bezoeker tegelijk in de molen of
• twee volwassen bezoekers uit eenzelfde huishouden
• maximaal twee jongeren zijn welkom onder begeleiding van (een) volwassene(n)

• houd 1½ meter afstand van de molenmedewerkers
• in de molen is het dragen van een mondkapje verplicht
• volg eventuele instructies van de molenmedewerkers op
• verlaat de molen via de deur aan de achterzijde (indien mogelijk i.v.m. draaiende wieken)


Fijn dat u er weer bent


De in de volksmond "Kijkduin" genaamde molen is een in 1772 als korenmolen gebouwde ronde stenen bovenkruier. Al voor 1575 stond op deze plaats een windkorenmolen, die op 27 mei van dat jaar door terugtrekkende Spaanse soldaten in brand werd gestoken. Pas na 20 jaar werd er een nieuwe molen, vermoedelijk een standerdmolen, gebouwd die in 1771 werd afgebroken en vervangen door de huidige molen.

Aanvankelijk werd de korenmolen te Schoorl verhuurd en was hij voor 5/6 deel eigendom van Schoorl en voor 1/6 deel van Groet. Vanwege de slechte financiële toestand van de gemeente moest in 1868 (?) verkoping plaatsvinden, waardoor de molen voor f 3619,- eigendom werd van Dirk Duin. Deze bemaalde de molen tot hij in 1935 tachtig jaar werd, waarna de gemeente de molen terugkocht om hem als monument te kunnen behouden. In de Tweede Wereldoorlog is er nog enige tijd op windkracht gemalen, maar daarna kwam de molen definitief buiten bedrijf.

In 1961 en 1968 werden kleine restauraties uitgevoerd, waarna de molen vanaf 1973 min of meer regelmatig in werking werd gesteld. Tijdens een storm op 16 januari 1974 brak de binnenroede, die in datzelfde jaar nog werd vernieuwd. In 1978 en 1980 heeft het interieur en het gaande werk een grondige opknapbeurt ondergaan zodat er sindsdien ook weer graan kan worden gemalen. In 1999 werd het kruiwerk van houten rollen vervangen door een Engels kruiwerk. In 2013 is de stenen romp van de molen opnieuw gevoegd en zijn twintig ingerotte balkenkoppen aangeheeld.

Sinds 1982 is de molen elke zaterdag geopend voor het publiek. Bij voldoende wind wordt er gemalen.
Vanuit de molenwinkel worden diverse soorten meel verkocht aan horeca en bewoners van Schoorl en omgeving en veel ook aan toeristen.
Sinds 2017 is niet alleen de molen zelf rijksmonument, maar is ook het ambacht van molenaar immaterieel werelderfgoed. Lees hierover elders.

De molen wordt regelmatig bezocht door klassen van basisscholen (zie 'Educatie').
In de molen worden molenaars-in-opleiding opgeleid (zie 'Opleiding tot molenaar').
Molen Kijkduin is in eigendom van de gemeente Bergen en is daardoor (in overleg met de molenaars) ook als trouwlocatie beschikbaar.

De foto bovenaan de pagina is gemaakt door Maartje Cooijman.