De wieken van molen Kijkduin staan in de rouwstand in verband met het overlijden en de begrafenis van Harry Mol, die op 13 december 2021 is overleden.
Harry Mol -in het verleden schoonvader van één van de molenaars- woonde in Schoorl en molen Kijkduin heeft regelmatig kunnen profiteren van de grote kennis van materiaal en techniek van Harry. De molenaars betuigen hun deelneming aan de familie. Harry Mol is 93 jaar geworden.